ALFA WASSERMANN

Zgłoszenie podejrzenia niepożądanego działania produktu leczniczego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych dla następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer PWZ, nazwa i adres miejsca pracy, zawód, numer telefonu, adres korespondencyjny, specjalizacja medyczna, tytuł i stopień naukowy, przekazanych przez Panią/Pana dobrowolnie jest Alfasigma Polska Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Warszawie (00-807) i adresem w Al. Jerozolimskich 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180892. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (Ustawa z dnia 06 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne). Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Spółka zobowiązuje się nie udostępniać Pani/Pana danych osobowych żadnym innym podmiotom trzecim (tj. innym administratorom danych), niż wskazane w zdaniu poprzedzającym. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę dla Alfasigma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) w Al. Jerozolimskich 96 na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach wynikających z przepisu prawa Prawo Farmaceutyczne.